Saturday, 22 October 2011

Jenis Kemahiran dalam Pengajaran Mikro

Jenis Kemahiran Mikro

n Kemahiran Set Induksi
n Kemahiran memberi penerangan
n Kemahiran menggunakan contoh
n Kemahiran Mengolah Isi pelajaran
n Kemahiran Variasi Ransangan
n Kemahiran Penyoalan.
n Kemahiran Pengukuhan
n Kemahiran Penutup

Kemahiran Set Induksi
n Tumpuan dalam induksi set ialah:-
n Pelatih dapat memberikan fokus pelajar terhadap pelajaran yg akan dimulakan.
n Membina kerangka rujukan sebelum dan selepas pelajaran
n Berupaya memeberikan makna kpd konsep atau prinsip yg baru
n Berupaya membangkitkan minat dan penglibatan pelajar


Prinsip Induksi Set
n Bermakna:- memulakan pengajaran dgn memberikan bahan yg bermakna serta dapat menarik minat pelajar. Tarik perhatian pelajar kpd perkara yg berkaitan dhgn persekitaran pengetahuanya.
n Berkaitan :- dikaitkan dgn isi kandungan yg selari dgn objektif pengajaran. Memastikan permulaan pengajaran yg perlu berkaitan dgn bahamn dan obj p&P
n Pengetahuan Sedia Ada :- membantu pelajar agar dapat menjadikan pelajaran lebih menarik serta membantu meningkatkan sifat ingin meneroka pelajaran seterusnya.


Kemahiran Memberi Penerangan
n Menerangkan pelajaran dengan lebih bermakna,sempurna,jelas dan tepat
n Mengatahui langkah,prosedur @ peraturan yg terdapat dlm P&P
n Membuat penaakulan sebab-musabab berlakunya sesuatu kejadian
n Penerangan dgn menggunakan contoh @ ilustrasi yg sesuai akan membantu pemahaman


Kemahiran Menggunakan contoh
n Penyampaian lebih menarik jika penerangan dilakukan disertai dgn contoh yg sesuai. Contoh dlm btk cerita,ilustrasi @ bahan lain.
n Contoh bermula dgn berbentuk konkrit kpd abstrak


Kemahiran Mengolah Isi Pelajaran
n Melibatkan kemahiran menyusun dan mengorganisasikan kandungan pelajaran agar dapat disampaikan dgn baik.
n Isi perlu disampaikan secara berperingka-peringkat.
n Guru perlu merancang penggunaan bahan pengajaran dgn teratur


Kemahiran Variasi ransangan
n Tujuannya utk membangkitkan perhatian pelajar dan memberikan fokus terhadap fakta penting pelajaran.
n Penggunaan ransangan yg pelbagai mengelakkan kebosanan pelajar.
n Aspek yg perlu dikuasaialah pergerakan,perubahan pertuturan,perubahan fokus deria,btk penglibatan lisan dan fizikal pelajar


Kemahiran Penyoalan
n Penyoalan membantu pelajar berfikir
n Guru perlu faham tentang cara merancang dan mengemukakan soalan dalam kelas
n Memahami aspek domain soalan agar soalan yg dibina benar-benar menguji pelajar.
n Pengetahuan,kefahaman,aplikasi,analisis,sintesis dan penilaian


Kemahiran Pengukuhan
n Galakkan pelajar menjawab soalan,mengemukakan cadangan dan melibatkan diri dalam perbincangan
n Berikan peneguhan melalui pujian dl btk lisan,gred baik senyuman anggukan kepala.


Kemahiran Penutup
n Kemahiran merumus, mengulang peneguhana dan membuat penilaian tentang sama ada objektif pengajaran yg disediakan tercapai atau tidak.
n Penutup perlu sesuai dgn obj dan aktiviti pengajaran
n Tujuan penutup menarik perhatian tentang perkara yg baru dipelajari,megukuhkan konsep dan kemahiran baru.
n Terdapat dua penutup iaitu kognitif dan sosial
n Kognitif bertujuan mengukuhkan pelajaran dgn memeberikan perhatian terhadap fakta yg dipelajari.
n Penutup sosial menekakan perasaan yg dialami semasa prosese P&P

No comments:

Post a Comment